اي اميد كاروان اي چراغ راه من

 

از فراز نيزه ها لب گشا  اي ماه من

 

تو به روي نيزه ها من كنار محملت

 

يا اخي قران بخوان بر تسلاي دلم

 

اي برادر يا حسين اي برادر يا حسين

 

 

اي بهشت فاطمه قرص روي ماه تو

 

پا به پاي قافله آمدم همراه تو

 

از روي ني كن نگاه بر سكينه دخترت

 

گشته نيلي صورت اين گل نيلوفرت

 

اي برادر يا حسين اي برادر يا حسين

 

پيش چشم كودكان مي خورد بر هم لبت

 

صوت قرآن تو دل مي برد از زينبت

 

در قفاي قافله هر كجا با كودكان

 

 تا چهل منزل سرت بوده  با راز هاي باد

 

 

 

سرگشته ي كوي تو ام يا حسين مولا  ديونه ي كوي توام يا حسين مولا

 

اي كربلاي يان ماه محرم است  ذكر فرشته ها گلبانگ ماتم است

 

اي يادگار زهراي اطهر حسين جان اي  باغبان گل هاي پرپرحسين جانم

 

 

يا آقا امام حسين حاجتما از تو مي خوام...

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی ۱۳۸۷ساعت ۱۴:۰ بعد از ظهر  توسط مصطفی  |